image

ถอดรหัสชุด SET  

  • เคาน์เตอร์อ่างล่างมือ BTS-150
  • ตู้แขวน BTT-150
  • เตียงตรวจ 
  • โต๊ะแพทย์ T-101

T-110

T-110 โต๊ะห้องตรวจ ล็อคเกอร์ในตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,800 THB ฿9,800
8,900 THB ฿8,900 -9%
 

 

New

T-109

T-109 โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล โต๊ะทำงานหมอ ห้องตรวจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,900 THB ฿20,900
19,500 THB ฿19,500 -7%
 

 

New

T-108

T-108 โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล โต๊ะทำงานหมอ ห้องตรวจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,400 THB ฿21,400
20,000 THB ฿20,000 -7%
 

 

New

T-107

T-107 โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล โต๊ะทำงานหมอ ห้องตรวจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,400 THB ฿22,400
20,900 THB ฿20,900 -7%
 

 

T-106-120

T-106 โต๊ะห้องตรวจตัวแอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,500 THB ฿18,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

T-105-120

T-105 โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,500 THB ฿14,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

T-104-150

T-104 โต๊ะตรวจแพทย์แบบเว้นระยะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,500 THB ฿15,500
 

 

New

T-101-120

T-101 โต๊ะตรวจแพทย์แบบเว้นระยะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,190 THB ฿8,190
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

T-103-100

T-103 โต๊ะตรวจแพทย์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

T-102-80

T-102 โต๊ะตรวจแพทย์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,900 THB ฿4,900
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

BT-106

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
27,700 THB ฿27,700 -7%
 

 

New

BT-107

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,900 THB ฿28,900
25,400 THB ฿25,400 -12%
 

 

New

BT-210

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,900 THB ฿33,900
31,800 THB ฿31,800 -6%
 

 

New

BT-207

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

43,900 THB ฿43,900
41,700 THB ฿41,700 -5%
 

 

New

BT-206

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,900 THB ฿38,900
33,500 THB ฿33,500 -14%
 

 

New

BT-208

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,900 THB ฿37,900
34,600 THB ฿34,600 -9%
 

 

New

BT-211

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
0 THB ฿0
 

 

New

BT-409

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,900 THB ฿45,900
40,700 THB ฿40,700 -11%
 

 

New

BT-906

ชุดห้องหัตถการแบบไม่ง้อผนัง ยกวางทำงานได้ทันที

ขายแล้ว 0 ชิ้น

54,900 THB ฿54,900
49,900 THB ฿49,900 -9%
 

 

New

BT-905

ชุดห้องหัตถการแบบไม่ง้อผนัง ยกวางทำงานได้ทันที

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46,900 THB ฿46,900
41,900 THB ฿41,900 -11%
 

 

New

BT-904

ชุดห้องหัตถการแบบไม่ง้อผนัง ยกวางทำงานได้ทันที

ขายแล้ว 0 ชิ้น

41,800 THB ฿41,800
36,800 THB ฿36,800 -12%
 

 

New

BT-903

ชุดห้องหัตถการแบบไม่ง้อผนัง ยกวางทำงานได้ทันที

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,500 THB ฿24,500
19,500 THB ฿19,500 -20%
 

 

New

BT-902

ชุดห้องหัตถการแบบไม่ง้อผนัง ยกวางทำงานได้ทันที

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,300 THB ฿39,300
34,300 THB ฿34,300 -13%
 

 

New

BT-901

ชุดห้องหัตถการแบบไม่ง้อผนัง ยกวางทำงานได้ทันที

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,000 THB ฿35,000
25,000 THB ฿25,000 -29%
 

 

T-110

T-110 โต๊ะห้องตรวจ ล็อคเกอร์ในตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,800 THB ฿9,800
8,900 THB ฿8,900 -9%
 

 

New

T-109

T-109 โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล โต๊ะทำงานหมอ ห้องตรวจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,900 THB ฿20,900
19,500 THB ฿19,500 -7%
 

 

New

T-108

T-108 โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล โต๊ะทำงานหมอ ห้องตรวจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,400 THB ฿21,400
20,000 THB ฿20,000 -7%
 

 

New

T-107

T-107 โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล โต๊ะทำงานหมอ ห้องตรวจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,400 THB ฿22,400
20,900 THB ฿20,900 -7%
 

 

New

BT-301

ชุดหัตถการคลินิกทันตกรรม กั้นยูนิต (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

89,000 THB ฿89,000
79,900 THB ฿79,900 -10%
 

 

New

BT-105

BT-105 เตียงตรวจคนไข้ของคุณหมอ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,500 THB ฿24,500
22,000 THB ฿22,000 -10%
 

 

New

BT-205

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59,900 THB ฿59,900
56,500 THB ฿56,500 -6%
 

 

New

BT-204

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,700 THB ฿37,700
33,500 THB ฿33,500 -11%
 

 

New

BT-408

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

47,900 THB ฿47,900
42,000 THB ฿42,000 -12%
 

 

New

BT-407

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,900 THB ฿49,900
45,000 THB ฿45,000 -10%
 

 

New

BT-101

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
24,800 THB ฿24,800 -17%
 

 

New

BT-405

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

32,000 THB ฿32,000
29,800 THB ฿29,800 -7%
 

 

New

BT-203

ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,000 THB ฿38,000
31,800 THB ฿31,800 -16%
 

 

New

BT-404

BT-404 ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,900 THB ฿45,900
40,700 THB ฿40,700 -11%
 

 

New

BT-403

BT-403 ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55,000 THB ฿55,000
45,000 THB ฿45,000 -18%
 

 

New

BT-402

BT-402 ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,500 THB ฿45,500
40,700 THB ฿40,700 -11%
 

 

New

BT-401

BT-401 ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

41,800 THB ฿41,800
37,400 THB ฿37,400 -11%
 

 

New

BT-202

BT-202 ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด(ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,900 THB ฿38,900
33,500 THB ฿33,500 -14%
 

 

New

BT-201

BT-201 ตู้เก็บของในห้องหัตถการ พร้อมตู้แขวนเข้าชุด (ราคารวมอ่าง + ก็อก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

47,800 THB ฿47,800
42,000 THB ฿42,000 -12%
 

 

T-106-120

T-106 โต๊ะห้องตรวจตัวแอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
18,500 THB ฿18,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

T-105-120

T-105 โต๊ะตรวจแพทย์ตัวแอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
14,500 THB ฿14,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

T-104-150

T-104 โต๊ะตรวจแพทย์แบบเว้นระยะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
15,500 THB ฿15,500
 

 

New

T-101-120

T-101 โต๊ะตรวจแพทย์แบบเว้นระยะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
8,190 THB ฿8,190
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

T-103-100

T-103 โต๊ะตรวจแพทย์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
8,900 THB ฿8,900
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

T-102-80

T-102 โต๊ะตรวจแพทย์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
4,900 THB ฿4,900
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

BT-104

BT-104 เตียงตรวจคนไข้ของคุณหมอ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,000 THB ฿23,000
21,000 THB ฿21,000 -9%
 

 


image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

image

Title Text
Add your own text and edit here

Title Text on hover
Add your own text hover and edit here

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้